A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas

Święta Bożego Narodzenia Anno Domini 2018.

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ! 

Dziś uobecnia się tajemnica tej bezgranicznej miłości Boga do człowieka, bo oto Słowo przyjęło ludzkie ciało i przyszło na świat, aby go odkupić. Świętując to Jego narodzenie, nie zapominajmy właśnie o Nim, przez którego wszystko się stało. 

Jako wspólnota seminaryjna życzymy wszystkim naszym czytelnikom, sympatykom i dobrodziejom doświadczenia radości ze spotkania z Dzieciątkiem Jezus, pełni Jego błogosławieństwa i łaski oraz czułej opieki naszej wspólnej Mamy – Niepokalanej!

Pokój i Dobro