Grudniowy dzień skupienia

U progu nowego roku, po powrocie ze świątecznych praktyk, odbył się kolejny dzień skupienia.

Poprowadził go o. Jacek Ciupiński, były rektor naszego seminarium i wykładowca teologii moralnej, obecnie jest asystentem generalnym naszego Zakonu odpowiedzialnym za Europę Środkowowschodnią i mieszka w kurii w Rzymie.

W pierwszej konferencji podjął temat grzechu, skupiając się szczególnie na tym, jak nierzadko stajemy się obojętni na popełniane przez innych ciężkie grzechy, co z czasem może prowadzić do stopniowego osłabiania naszej woli i przekraczania coraz bardziej granicy naszego sumienia.

Podczas homilii ukazał nam konsekwencje jakie niesie za sobą takie postępowanie, biorąc za przykład Heroda z dzisiejszej Ewangelii, który kazał pozabijać nowonarodzone dzieci. On pomimo, że przyczyniał się do rozbudowy kraju, w tym świątyni, w swojej pysze myślał, że może powstrzymać przyjście Mesjasza, który jak mniemał, pozbawiłby go i jego potomstwo władzy i popełnił tak wielki grzech.

W ostatniej konferencji o. Jacek wskazał nam, że sposobem na przeciwstawienie się grzechowi jest obranie drogi ku świętości, dostępnej dla każdego z nas. Zaznaczył przy tym, że świętość nie jest bezgrzesznością, bo grzesznikami będziemy aż do śmierci. Świętość to życie w codzienności Ewangelią, tak jak uczy nas Jezus i do czego wzywa nas Święty Ojciec Franciszek w Regule.

Naszemu rekolekcjoniście dziękujemy za skierowane do nas słowo i życzymy obfitego błogosławieństwa i potrzebnych sił w dalszej posłudze oraz polecamy Waszej modlitwie.