Seminaryjny opłatek

Ostatni dzień wykładów w roku kalendarzowym wiąże się od lat z seminaryjną wigilią.

Rozpoczęliśmy ją wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”, po której o. Rektor przywitał gości. Następnie diakon Kamil odczytał fragment Ewangelii nawiązującej do narodzin Pana Jezusa. Po Ewangelii o. Piotr Szczepański, wikariusz prowincji warszawskiej, złożył wszystkim życzenia wychodząc od Prologu Św. Jana „Na początku było Słowo (…) A Słowo ciałem się stało”. Tekst ten wybrzmiał mocno, zwłaszcza dla braci z 3, 4 i 5 kursu, którzy w ostatnich dniach, z tego fragmentu mieli zaliczenie u nowego i wymagającego profesora Nowego Testamentu. Następnie o. Prowincjał Jan poświęcił opłatki, którymi ojcowie, bracia, profesorowie, pracownicy naszego domu i goście dzieli się składając sobie świąteczne życzenia. Po nich mogliśmy spróbować pysznych świątecznych dań, przygotowanych przez nasze panie kucharki oraz wspólnie pośpiewać kolędy. Swoje umiejętności i możliwości pianistyczne  zaprezentował – za mocną namową braci – Pan Bolesław, konserwator.

Dzisiaj natomiast seminarium opustoszało, gdyż bracia z kursów 2, 3, 5 i 6 udali się na świąteczne praktyki. Na miejscu pozostał kurs 1, a kurs 4 tradycyjnie spędzi święta w domu.