Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Październik jest zawsze związany z rozpoczęciem roku akademickiego. Seminarium jest także miejscem formacji intelektualnej. Dlatego dzisiaj (1 października) w naszym seminarium miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2015/2016.

Pierwsza część odbyła się  w kaplicy, gdzie pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Jana Maciejowskiego sprawowana była Eucharystia. Homilię wygłosił Ojciec Prowincjał Wiesław Pyzio. Przypomniał nam o tym, że inteligencja nie jest równa mądrości, bo mądrość służy Bogu, a inteligencja może służyć egoizmowi. Dlatego mamy zachowywać to, co napisał do św. Antoniego święty Ojciec Franciszek „byle byś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła”.

Po zakończonej Mszy świętej udaliśmy się do auli seminaryjnej, gdzie po odśpiewaniu Gaude mater Polonia Ojciec Rektor przywitał wszystkich obecnych profesorów, gości i pracowników naszego seminarium. Ojciec Piotr podziękował o. Józefowi Łapińskiemu i ks. Grzegorzowi Kopytowskiemu, którzy zakończyli nauczanie w naszym seminarium. Podziękowania zostały skierowane także do o. prof. Celestyna Napiórkowskiego, który do tego roku był redaktorem naczelnym naszego rocznika teologicznego Lignum Vitae.

Następnie nastąpiła immatrykulacja dwunastu braci z pierwszego roku i dwóch braci z roku trzeciego, pochodzących z Kenii.

Po przemówieniu zaproszonych gości i odśpiewaniu Gaudeamus, Ojciec Rektor ogłosił: „Rok akademicki 2015/2016 uważam za rozpoczęty”. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny o. Jana Maciejewskiego pt.: „Franciszkanizm postępujący, a chrystyfikacja”. Podczas wykładu zostało nam przedstawione na czym polega chrystyfikacja (upodobnienie się do Chrystusa), jak wyglądała ona u św. Franciszka i jak może wyglądać u nas – franciszkanów XXI w.

Po wykładzie odśpiewaliśmy błogosławieństwo franciszkańskie, zrobiliśmy wspólne zdjęcie i udaliśmy się, aby spotkać się jeszcze razem przy wspólnym stole.

  inauguracja 36 inauguracja 35 inauguracja 34 inauguracja 33 inauguracja 32 inauguracja 31 inauguracja 30 inauguracja 29 inauguracja 28 inauguracja 27 inauguracja 26 inauguracja 25 inauguracja 24 inauguracja 23 inauguracja 22 inauguracja 21 inauguracja 20 inauguracja 19 inauguracja 18 inauguracja 17 inauguracja 16 inauguracja 15 inauguracja 14 inauguracja 13 inauguracja 12 inauguracja 11  inauguracja 09 inauguracja 08 inauguracja 07 inauguracja 06 inauguracja 05 inauguracja 04 inauguracja 03 inauguracja 02inauguracja 38inauguracja 37