Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej

1 października w naszym Łagiewnickim Sanktuarium odbyła się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Obraz ten odwiedza męskie klasztory zakonne w całej Polsce. Z tej okazji odbyła się uroczysta Eucharystia której przewodniczył Abp Marek Jędraszewski. Wzięli w niej tez udział bracia, ojcowie i księża z różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych oraz siostry zakonne. Po Eucharystii odbyła się agapa w refektarzu seminaryjnym.