Grudniowy Dzień Skupienia

W pierwszą sobotę Grudnia w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia, który poprowadził o. Karol Adamczewski OFMConv. Ojciec rekolekcjonista jest pracownikiem naukowym Katolickiej Uczelni Lubelskiej, prawnikiem zarówno świeckim jak i kościelnym.

Tematem przewodnim konferencji był sakrament pokuty i pojednania, rozpatrywany w kategorii przepisów Prawa Kanonicznego i przepisów Prawa Polskiego.  Ojciec Karol podzielił się z nami swoim doświadczeniem z posługi kapłańskiej, przytaczając wiele problematycznych sytuacji, dotyczących moralności i konsekwencji, wynikających z nieprzestrzegania przepisów Prawa Kanonicznego. Sakramenty owocują, kiedy następuje wzrost naszej wiary i pobożności, pogłębienie relacji z Bogiem.

„Stańcie się wojownikami i świadkami Chrystusa” – podkreślał o. Karol. Dowiedzieliśmy się także o licznych prawach penitenta i obowiązkach kapłana, wynikających z przepisów kościelnych. 

Centralną częścią dnia skupienia była Eucharystia. W  homilii o. Karol nawiązał do kilku Adwentów naszego życia. „Chrystus staje się niewidzialny dla naszych oczu, bo przygotowuje nas do swojego przyjścia w chwale” – w tych słowach ojciec rekolekcjonista podkreślił, że mamy nieustannie czuwać, być wiernymi nauce Chrystusa, aby móc z radością wyjść Mu na spotkanie. 

Tego dnia w naszych modlitwach pamiętaliśmy także o pięciu braciach, przygotowujących się do złożenia uroczystej profesji zakonnej, którą złożą na ręce Ojców Prowincjałów naszego Zakonu 8 Grudnia. W intencji naszych współbraci czuwaliśmy przed Najświętszym Sakramentem przez całą noc, aż do modlitw porannych. Niech Królowa Zakonu Serafickiego wyprasza dla nich potrzebne błogosławieństwo i łaski od Boga Wszechmocnego.