Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

Szczególne miejsce w sercu św. Franciszka zajmowała także Matka Boża Anielska, której cześć oddawał na modlitwie. Trudno wyobrazić sobie chrześcijanina, który nie otaczałby wielką czcią i miłością Niepokalanej.

Pobożność maryjna nie należy do wyłącznej cechy Zakonu Franciszkanów. Pierwszy biograf św. Franciszka, Tomasz z Celano, podkreślał: „Matkę Jezusa darzył [Franciszek] niewysłowioną miłością za to, że Pana Majestatu uczyniła naszym bratem. Odprawiał dla Niej osobne Chwalby, zanosił modlitwy, ofiarował uczucia, tak wiele ich i takich, że ludzki język nie zdoła wypowiedzieć”.

Duchowość św. Franciszka z Asyżu ubogacona jest więc pogłębioną relacją z Matką Bożą. Dlatego także duchowi synowie Biedaczyny z Asyżu od wieków oddają się w ręce Niepokalanej, czcząc Ją i szerząc kult maryjny. Od 29 Grudnia trwamy na modlitwie z Maryją w naszym Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. Przygotowujemy się do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej oraz dnia złożenia uroczystej profesji zakonnej naszych 5 współbraci.

Niech Niepokalana, Królowa nieba i ziemi, poprowadzi nas do Swego Syna i wyprosi potrzebne łaski.