Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

Wczoraj obchodziliśmy nie tylko Święto Wszystkich Świętych naszego zakonu. Były też inne ważne wydarzenia. Jednym z nich była rocznica 799 lat od zatwierdzenia reguły I zakonu franciszkańskiego przez papieża Honoriusza III. Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było rozpoczęcie nowenny do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi. Na wzór Apostołów, którzy przez 9 dni trwali jednomyślnie na modlitwie, także i my przez kolejne dni będziemy gromadzić się wspólnie, prosząc Królową Zakonu Serafickiego o potrzebne łaski dla nas i całego świata. Nowenna ta jest niezwykle ważna, ponieważ już od początku istnienia naszego zakonu sięgającego XIII wieku broniliśmy i popieraliśmy tytuł Niepokalanego Poczęcia dla Matki Najświętszej.

Św. Franciszku – daj nam swoje pragnienie naśladowania Chrystusa!

Św. Antoni – daj nam swoją miłość do Dzieciątka Jezus!

Św. Klaro – daj nam prawdziwą miłość ofiarną i zaparcie się siebie!

Św. Bonawenturo – daj nam swoją mądrość, która pomoże nam poznawać Chrystusa!

Św. Józefie z Kupertynu – daj nam swoją pokorę!

Św. Maksymilianie Kolbe – daj nam swoją miłość do Niepokalanej!

Bł. Janie Dunsie Szkocie – daj nam godnie wielbić Maryję i Jej Syna!

Św. O. Pio – pomóż nam zawsze wiernie pełnić Wolę Bożą!

Św. Bernardynie ze Sieny – daj nam zawsze z miłością wypowiadać Najświętsze Imię Jezus!

Bł. O. Rafale Chyliński – daj nam swoje umiłowanie ubóstwa i ascezy!