Absolwent naszego seminarium biskupem

4 października, w uroczystość św. Ojca naszego Franciszka, o. Mikołaj Dubinin przyjął sakrę biskupią!

Podczas uroczystej Mszy św. w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie nasz współbrat został konsekrowany na biskupa przez abp Paolo Pezzi, metropolitę archidiecezji Matki Bożej w Moskwie oraz współkonsekratorów: bp. Clemensa Pickel, ordynariusz diecezji św. Klemensa w Saratowie (Rosja) oraz bp Josepha Werth, biskupa diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku (Rosja).

o. bp Mikołaj należący do rosyjskiej kustodii generalnej św. Franciszka z Asyżu, urodził się 27 maja 1973 r. w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim (południowa Rosja), w bardzo religijnej rodzinie. Jego rodzice nie żyją; ma starszą siostrę. Formację teologiczną do kapłaństwa odbywał właśnie w naszym seminarium w latach 1995 – 2000. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 2000 r. W latach 2002-2005 studiował liturgię w Instytucie Liturgii Pastoralnej św. Justyny w Padwie, gdzie uzyskał licencjat, a potem doktorat z teologii ze specjalizacją liturgiczno-pastoralną.

Po święceniach, w latach 2000-2005, pracował w różnych klasztorach. W 2005 r. został wybrany kustoszem kustodii rosyjskiej  oraz pełnił rolę dyrektora wydawnictwa franciszkańskiego w Moskwie, a od 2006 r.  był również profesorem liturgii i homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Maryi Królowej Apostołów w Petersburgu.  W późniejszych latach pełnił również różne funkcje na szczeblu archidiecezji moskiewskiej oraz całej Konferencji Episkopatu Rosji, w których wykorzystywał swoją wiedzę i doświadczenie związane z liturgiką. 

W wywiadzie dla Vatican News tak mówił o Kościele rosyjskim:

Najwspanialsze jest to, że jest to Kościół żywy. Jego specyfiką jest to, że w Rosji jest to Kościół mniejszościowy. Piękne jest to, że jesteśmy i pozostajemy cały czas wyraźnym znakiem katolickości. To jest Kościół międzynarodowy, znak wielkiej jedności, solidarności duchowej Kościoła całego świata. Myślę, że to jest właśnie taki rodzynek naszego Kościoła.

Papież Franciszek mianując go biskupem pomocniczym archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, nadał mu stolicę tytularną Aquae w Byzacena. Na swoje motto o. bp Mikołaj wybrał zaś słowa: Śpieszmy się czynić dobro.

Ojcu Biskupowi życzymy obfitości Bożej łaski oraz opieki Niepokalanej w realizacji powierzonej mu służby nad Ludem Bożym w Rosji.

informacje za: vaticannews.va i ofmconv.net