Zmarł o. Benigny Leon Dyczewski

Wczoraj w godzinach południowych odszedł do Pana, w wieku 79 lat, o. prof. Benigny Leon Dyczewski, który mieszkał w naszym seminarium. W zakonie przeżył 63, a w kapłaństwie 54 lata. Ojciec Profesor od kilku tygodni podupadał na zdrowiu. Pogrzeb odbędzie się 22 lutego w naszym sanktuarium o godzinie 12. Polecamy Ojca Benignego modlitwie. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Franciszkanin urodził się 28 października 1936 r. w Małopolu. Do Zakonu Franciszkanów wstąpił w 1955 r. Po odbyciu nowicjatu studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi (1956-58), a teologię – w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie (1958-62).

Po święceniach kapłańskich przez rok pracował jako duszpasterz w Kołobrzegu.

W 1963 r. podjął studia z zakresu filozofii społecznej i socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 obronił pracę magisterską z filozofii, a w 1974 – pracę doktorską.

Od 1981 r. był doktorem habilitowanym w zakresie socjologii. Od 1992 r. – profesorem zwyczajnym.

Był wykładowcą w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi, wychowawcą i wicerektorem Wyższego Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi, Prefektem ds. Formacji i Studiów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej; Prefektem ds. Formacji i Studiów Jurysdykcji Franciszkańskich Europy Środkowej i Wschodniej; asystentem w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Kulturą Chrześcijańską KUL; asystentem przy Katedrze Socjologii Chrześcijańskiej, a następnie adiunktem przy Katedrze Socjologii Rodziny – KUL; kierownikiem Katedry Socjologii Kultury KUL; prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych KUL; dyrektorem Akademii Społecznej; dyrektorem Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL; kierownikiem specjalności Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w Instytucie Socjologii KUL; kuratorem Katedry Socjologii Grup Etnicznych; organizatorem kierunku studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych KUL; organizatorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL i kuratorem Katedry Kultury Medialnej.

Poza Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Był na wielu zagranicznych pobytach studyjno-badawczo-dydaktycznych we Francji, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Stanach Zjednoczonych czy Niemczech.

Głównymi nurtami zainteresowań i prac naukowo-badawczych franciszkanina były: działalność Kościoła katolickiego w okresie międzywojennym i katolicka nauka społeczna; rodzina i polityka rodzinna; teorie kultury, typy i formy kultury, zmiana i rozwój kultury; kultura i religia; tożsamość społeczno-kulturowa, tradycja i dziedzictwo kulturowe; wielokulturowość, kultura narodowa, kultura grup etnicznych, kultura regionalna w procesach jednoczenia się Europy i globalizacji; małe grupy jako ogniska kulturotwórcze i nośniki kultury; kultury alternatywne; style życia; wartości, symbole, wzory osobowe, bohaterzy w kulturze polskiej; komunikacja społeczna: zagadnienia teoretyczne i media komunikacji społecznej.

Był autorem ponad 350 prac naukowych i publicystycznych.

Za życia otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Pietrzaka, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Medal za Zasługi w Walce o Niepodległość i Prawa Człowieka 13.XII.1981, Medal im. Aleksandra Patkowskiego, Medal Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medal okolicznościowy 600-lecia Urzędowa, Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” czy Medal im. Wacława Szuberta.

Za franciszkanie.pl.