Bogactwo Wielkiego Postu

Modlitwa jest aspektem życia chrześcijańskiego, który w okresie przygotowania do Wielkanocnej Paschy Pana Jezusa powinien być szczególnie pielęgnowany.

Kościół stwarza nam olbrzymie możliwości uczestniczenia w różnych nabożeństwach. W naszych parafiach organizowane są: co piątek Droga Krzyżowa, co niedziela Gorzkie Żale, Godzinki o Męce Pańskiej, nabożeństwa pokutne przygotowujące do spowiedzi, rekolekcje.

Serdecznie zachęcamy do zaczerpnięcia z tego wielowiekowego skarbca modlitwy Kościoła. Postanowienie uczestniczenia w którymś z tych nabożeństw jest już wystarczającym postanowieniem wielkopostnym.

Każda z parafii dysponuje szerokim wachlarzem wspomnianych modlitw. Pozwolimy sobie tutaj szczególnie zaprosić na organizowane już trzeci rok Gorzkie Żale w Łódzkiej Archikatedrze, które są prawdziwie poruszającym przeżyciem religijnym i estetycznym. Więcej informacji TUTAJ.

Modlitwa chrześcijanina – zarówno osobista jak i wspólnotowa, jest najważniejszym jego obowiązkiem. Również dlatego, że skutecznie go rozwija. Nie zaniedbajmy jej w obecnym Wielkim Poście.