Wielki Wtorek – Rozważania Na Wielki Tydzień

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego.
Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Jahwe!
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka.
Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Jahwe!
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków.
Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego.
Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Jahwe!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Jahwe!

(Kpł 19, 11 -18)

…Jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:
„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

(Mt 22,35-40)

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

(J 13,34-35)

Kodeksy, kanony i paragrafy, szczegóły, szczególiki, poprawki i uwzględnienia…
Jezus przepaja Stare Prawo swoją miłością, przywracając pierwotny duch skostniałym interpretacjom. To właśnie miłość do Boga i brata staje się zwieńczeniem prawa.
Tyran nagina przepisy na swoją korzyść. Prawdziwy Król kieruje się nadanym przez siebie prawem również we własnym postępowaniu. Aż do końca. Aż po krzyż.