Wielki Poniedziałek – Rozważania Na Wielki Tydzień

Gdy król na uczcie przebywa, nard mój roztacza woń swoją.
(Pnp 1,12)

Warkocze twe jak purpura, król zaplątał się w twoje loki.
(Pnp 7,6)

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych.
Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole.
Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał wydać:
„Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”
Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano.
Na to Jezus powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby [Mnie namaścić] na dzień mojego pogrzebu.
Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”.
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych.
Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza,
gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

(J 12,1-11)

Przedziwna uczta: Jezus mówi o swoim  pogrzebie, obok za stołem – wskrzeszony Łazarz, usługująca Marta i Maria, która namaszcza stopy Mistrza drogim olejkiem z nardu. Namaszczenie – symbol miłości. Miłości Kościoła do Chrystusa, który, zdaniem egzegetów, Maria tu symbolizuje. Więcej nawet, namaszczenie nóg wyrażało posłuszeństwo woli oblubieńca (1Sm 25,41).

Dom napełnia się wonią olejku. Kościół – Oblubienica ofiaruje swojemu Królowi wiarę i miłość. Naśladuje Jego człowieczeństwo (symbolem czego są stopy Chrystusa) przez pokutę (na nią wskazuje wskrzeszony Łazarz), dzieła miłosierdzia (Marta) i kontemplację (Maria). Miłość napełnia cały dom (wspólnotę zebraną dokoła Jezusa).

Oddać swoje człowieczeństwo, czyli: swoja wolność, wiarę, czas, codzienne wybory w prezencie dla Jezusa? Nie znajdziesz lepszego daru!