nowicjat

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Misterium Męki Pańskiej w Smardzewicach

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo… Trwamy w przeżywaniu Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny rozważamy co Pan Jezus wycierpiał dla naszego zbawienia. Jest to przedmiot naszej wiary, którą pogłębiamy, którą żyjemy. Pomocą w uzmysłowieniu sobie ogromu cierpienia naszego Zbawiciela mogą być […]