Sympozjum Pastoralne

17 listopada zorganizowano w naszym seminarium sympozjum pastoralne na temat: „Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych”. Wśród prelegentów byli: ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan wydziału teologicznego UKSW. Całe spotkanie moderował ks. dr Marcin Wojtasik, wykładowca katechetyki naszego seminarium. Na tę sesję naukową przybyli m. in. ks. bp Adam Lepa, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, ks. dr Mariusz Rucki, prorektor AWSD w Łodzi wraz z alumnami tegoż seminarium, ks. dr Andrzej Blewiński, katecheci świeccy z Tomaszowa Mazowieckiego oraz nasza wspólnota seminaryjna.

Rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią w kaplicy seminaryjnej o godz. 10:00, której przewodniczył o. rektor Piotr Matuszak, zaś homilię skierował o. Sebastian Fierek, sekretarz studiów. Po niej rozpoczęła się właściwa część sesji, a więc dwa wykłady: jeden o katechezie dorosłych, drugi o nauczaniu religii i współczesnych jej wyzwaniach, uwieńczone panelem dyskusyjnym. Uwieńczeniem był obiad i spotkanie przy kawie.

Sympozja pastoralne są już pewną tradycją naszego seminarium, każdego roku będące ważnym punktem w kalendarium roku akademickiego. Prekursorem tych spotkań jest ks. dr Andrzej Blewiński, który wykładał w naszym seminarium teologię pastoralną.