Eucharystia niedzielna

Każdej niedzieli o godz. 8:00 nasza wspólnota seminaryjna gromadzi się na Eucharystii w łagiewnickim sanktuarium. Każda z nich jest przez nas przygotowywana od strony liturgicznej przez asystę, która usługuje kapłanowi. Zanosimy podczas niej dziękczynienie za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób nas wspierają i wspólnie modlimy się za siebie. Zapraszamy serdecznie do tego, by wspólnie tę Eucharystię przeżywać.