Styczniowy dzień skupienia

Na progu sesji dzień skupienia poprowadził dla nas o. Robert Leżohupski OFMConv.

Ojciec Robert jest sędzią Trybunału Kościelnego Państwa Watykańskiego, wykładowcą prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie, a także pracownikiem Penitencjarii Apostolskiej.

W konferencjach zwrócił uwagę na to co jest w sercu każdego z nas. Na ile jesteśmy wierni w pójściu za Chrystusem, a na ile niepostrzeżenie oddaliliśmy się od Niego. Omówił cnoty wiary, nadziei i miłości, a także podkreślił znaczenie pobożności jako drogi ku Bogu.