Zimowa sesja egzaminacyjna

Zbliża się koniec kolejnego semestru i sesja egzaminacyjna. Czeka nas wiele egzaminów sprawdzających naszą wiedzę.

Pomimo ilości zaliczeń, które mogą nas niepokoić, koniec semestru to ważny moment w naszym życiu. Nie tylko wkraczamy w nowy etap, ale mamy też możliwość refleksji nad naszym zaangażowaniem, nad tym, czego nauczyliśmy się do tej pory i nad dobrocią Boga, który nam sprzyja każdego dnia. Biorąc pod uwagę, że wszystko w naszym życiu jest odpowiednim momentem na spotkanie z Panem Jezusem, ten moment jest tym bardziej wyjątkowy, że jest okazją do osobistego spotkania z Bogiem, żyjąc tym słowem, które św. Franciszek mówi do św. Antonii: „studiuj bez utraty ducha pobożności”.

Pod koniec semestru możemy również poświęcić swój czas na wsłuchiwanie się w głos Boga i Jego przewodnictwo, które pomaga nam lepiej zrozumieć cel naszego życia. Angażując się w praktyki duchowe, takie jak modlitwa, uwielbienie i studiowanie teologii, możemy otworzyć się na Boże prowadzenie i otrzymać Jego błogosławieństwo oraz poznać istotę naszego powołania.

Oczywiście istnieje osobiste zaangażowanie w studium, ale istnieje również wzajemna współpraca między braćmi i nauczycielami, w aspekcie zbiorowym, co sprzyja większemu dojrzewaniu w naszej wspólnocie.

Studia akademickie nie są neutralnym, oderwanym aspektem praktycznego życia, jak lista rzeczy do zrobienia, która kończy się, gdy wszystko jest zrobione.  Mają praktyczne i konkretne poczucie formacji i przemiany brata, który się mu poświęca. Ale to nie koniec. Stale poszukujemy ulepszeń, aby nasza kontynuacja była bardziej skonsolidowana, a nasze poświęcenie bardziej owocne dla misji z ludem Bożym. Studium ma na celu potwierdzenie i pomoc w przeżywaniu życia ewangelicznego, które przyjęliśmy w profesji zakonnej i w odpowiednim czasie będziemy skutecznie służyć Kościołowi i Zakonowi.

W tym sensie koniec semestru jest czasem refleksji, odnowienia i zastosowania tego, czego się nauczyliśmy, z nadzieją, że Pan Jezus nigdy nas nie opuści. Albowiem On sam jest Drogą,  a także, Prawdą i Życiem. Drogi Czytelniku, prosimy Cię o modlitwę w intencji naszych studiów i powołań.