Rozpoczęliśmy Adwent

      Rozpoczęliśmy Nowy Rok liturgiczny, rozpoczęliśmy adwent. Pierwsze nieszpory I Niedzieli Adwentu miały miejsce w naszym seminarium o godz. 17.00. Podczas nich o. Rektor poświęcił wieniec adwentowy i zapalił płomieniem z Paschału pierwszą świecę adwentową. Wygłosił również krótką homilię. Podczas niej powiedział m. in.

W wielu miejscach życia publicznego widać już rozpoczęte zewnętrzne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. My natomiast musimy pamiętać o przygotowaniu swojego wnętrza. To jest najważniejsze przygotowanie.

      Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus – przybycie, nadejście. W okresie tym, przez modlitwę i wyrzeczenie okazujemy, iż razem ze św. Janem pragniemy wołać: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20.) Potrzebujemy Zbawiciela. Wszyscy zgrzeszyli, jak pisze w swoim liście św. Paweł, a więc każdy potrzebuje pomocy. Cały Stary Testament jest zapisem długiego oczekiwania na Zbawiciela. Dla nas pięknym wzorem oczekiwania na przyjście Jezusa jest Maryja. To Jej czci Kościół w liturgii adwentowej poświęca szczególnie wiele miejsca. Z Nią czekamy na przyjście Pana, który jedynie jest Lekarzem naszej duszy.