Uroczyste zakończenie Roku Wiary

W niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ponadto w ten dzień również kończył się Roku Wiary. Z tej okazji odbyła się Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. W koncelebrze nie zabrakło abp. Władysława Ziółka, biskupów pomocniczymi oraz ojców z naszego WSD, m. in. rektora O. Piotra Matuszaka i OO. Duchownych O. Grzegorza Kordka oraz O. Mirosława Adaszkiewicza. Podczas  Mszy św. homilię wygłosił Metropolita łódzki (warto przytoczyć choć jedną myśl z tej homilii, nam najbardziej zostało w pamięci słowa że, wiara jest decyzją). Wierni w sposób symboliczny podkreślili wyznanie wiary, odmawiając Credo z zapalonymi świecami w dłoniach. Na zakończenie liturgii, odśpiewane zostało „Te Deum”. Msza święta zakończyła się pasterskim błogosławieństwem, udzielonym przez abpa. Marka Jędraszewskiego.
Uroczystość była uświetniona śpiewem chóru, bogatą obstawą liturgiczną,obecnością rycerzy Jana Pawła II.  Ponadto wierni licznie się zgromadzili, co było ładnym symbolem jedności, no i oczywiście nie zabrakło tam nas, braci z zakonu św. Franciszka z Asyżu.