Rozmyślanie nad Ofiarowaniem Pańskim

W miniony poniedziałek odbyło się kolejne już spotkanie wspólnoty seminaryjnej Rycerstwa Niepokalanej. Tym razem bracia pochylili się nad tekstem Ojca Kościoła, który żył na przełomie IV/V w. – Romanosa Melodosa (Pieśniarza). Tekst dotyczył święta Ofiarowania Pana Jezusa.

To dopiero od niedawna bracia starają się na spotkaniach Rycerstwa Niepokalanej zgłębiać myśli Ojców Kościoła, które pozwalają im zbliżyć się do tajemnicy Maryi.

Hymn ułożony przez Romanosa i jego dalsza refleksja w przepiękny sposób ukazały jednoczesną bliskość Boga Jezusa Chrystusa wobec ludzi oraz Jego świętość. To synteza tego, co Boskie z tym co ludzkie w Jezusie Chrystusie. Romanos dla podkreślenia tej relacji do której Bóg zaprasza człowieka, jako refren wciąż powtarza słowa „Jezus – jedyny Przyjaciel ludzi”. I jak zostało to zauważone na spotkaniu, ta relacja jest o tyle wyjątkowa, że wymaga i domaga się osobowego, świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obu stron.

Poniżej znajduje się tekst i pytania do niego. Pokój i Dobro!

Hymn na Ofiarowanie Pańskie – kliknij

Pytania do tekstu – kliknij