Przed ślubami wieczystymi…

… odbywa się drugi nowicjat, który w bezpośredni sposób ma przygotować braci do definitywnego włączenia do Zakonu! 

W tym roku do Darłowa (bo ten klasztor pełni funkcję klasztoru nowicjackiego) pojechało dwunastu braci z trzech polskich prowincji i kustodii ukraińskiej. Wyznaczonymi mistrzami nowicjatu byli: o. Piotr Łotysz z prowincji gdańskiej, o. Andrzej Prugar z Krakowa oraz o. Krzysztof Flis z prowincji Marki Bożej Niepokalanej. 

Czas drugiego nowicjatu to, jak wspomniano wyżej, bezpośrednie przygotowanie do złożenia profesji uroczystej w naszym Zakonie. Program dnia wyznaczały wspólne modlitwy, wykłady, na których wgłębialiśmy się w nasze zakonne prawodawstwo, czyli Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Do dyspozycji był także wolny czas, który można było poświęcić na osobiste studium, spacer nad morze bądź sport.  

Na początku września, gdy jeszcze było ciepło, wybraliśmy się na dłuższy spacer wzdłuż morza. Naszym celem był Jarosławiec, oddalony od Darłowa około 18 km. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tradycyjnej procesji pokutno-błagalnej, która odbywa się co roku, 14 września, na pamiątkę wielkiego sztormu, który wystąpił na Bałtyku w roku 1497. Fale były tak ogromne, że woda dopłynęła aż do naszego kościoła (wówczas obecny był tu zakon kartuzów), oddalonego od brzegu o 3 km. Tuż przed rekolekcjami poszliśmy w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, znajdującego się na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Sanktuarium prowadzone jest przez Ruch Szensztacki. 

Na koniec odprawiliśmy doroczne, pięciodniowe rekolekcje zakonne, które poprowadził dla nas o. Piotr Łotysz. Rekolekcje dla większości braci zakończyły się odnowieniem profesji zakonnej na kolejny rok. Braci z seminarium krakowskiego nie odnawiali ślubów, ponieważ 4 października 2022 roku złożyli swoje śluby wieczyste, postanawiając na zawsze zachować ten sposób życia.  

Prosimy o modlitwę w naszej intencji, którzy niedługo będziemy składać takie samo zobowiązanie.