Odnowiliśmy śluby zakonne

To była dla nas jedna z najważniejszych mszy w tym roku! 23 września 2022 odnowiliśmy śluby zakonne.

Po 5 dniowych rekolekcjach przyszedł czas na decyzję roku. Na odnowienie ślubów. Ponownie złożyliśmy śluby na okres 1 roku. To duża rzecz. Przybliża nas to do ślubów wieczystych – już na całe życie.

Specjalnie na tę uroczystość przyjechał o. Mirosław Bartos- Wikariusz Prowincji Warszawskiej. Przyjął on śluby od braci swojej prowincji. Brat z Prowincji Gdańskiej złożył śluby na ręce o. Jacka Korsaka- naszego wicerektora.

Oto tekst ślubów:

Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy * Ja, brat N. * powołany przez Boga * aby wierniej zachowywać Ewangelię naśladując naszego Pana, Jezusa Chrystusa * wobec zgromadzonych tutaj braci * w twoje ręce, Bracie Ministrze Prowincjalny * z mocną wiarą i szczerą wolą * ślubuję Bogu Ojcu * świętemu i wszechmogącemu: * żyć przez rok * w posłuszeństwie, * bez własności * i w czystości. * Jednocześnie zobowiązuje się * wiernie zachowywać życie i Regułę Braci Mniejszych zatwierdzoną przez papieża Honoriusza, * zgodnie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. * Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, * abym pod działaniem Ducha Świętego, * za przykładem Maryi Niepokalanej, * za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich Świętych * oraz z pomocą braci * osiągnął doskonałą miłość * w służbie Bogu, * Kościołowi * i ludziom.

 

O piękno liturgii zadbali bracia z kursu I, którzy od tygodnia są już z nami. Wcześniej sami złożyli 1. śluby, a relację z nich można naleźć na tu: 1. śluby w Smardzewicach