Prymicje w Łagiewnikach

Neoprezbiterzy wyświęceni w ubiegłą sobotę w sanktuarium św. Antoniego wrócili do nas z Mszą świętą prymicyjną.

Wczoraj Ojcowie Andrzej, Krzysztof i Piotr – franciszkańscy neoprezbiterzy celebrowali z wspólnotą łagiewnickiego klasztoru i seminarium swoją Mszę świętą prymicyjną. Kazanie wygłosił ojciec gwardian Ireneusz Klimczyk. Przypomniał wszystkim, że najbardziej żywotną zasadą powołania i posługi kapłańskiej jest Miłość – Jezus Chrystus, który jest naszą Miłością. Zauważył też, że temu posługiwaniu w Kościele powinien towarzyszyć uśmiech. Na koniec Mszy świętej kapłani udzielili wszystkim specjalnego, neoprezbiterskiego błogosławieństwa.

Raz jeszcze składamy im najlepsze życzenia na kapłańskiej drodze i modlimy się za nich do Matki Kapłanów aby prowadziła ich drogą Jej Syna.