Posługa u Sióstr Misjonarek Miłości

W tym roku kontynuowaliśmy wyjazdy do Sióstr Misjonarek Miłości, które zajmują się ubogimi z miasta Łodzi.

Każdy kurs naszego seminarium w środę po południu wyruszał do sióstr, by pomóc im w służbie tym najbardziej potrzebującym. Prace były różne, jedni obierali ziemniaki, drudzy wydawali posiłki, inni sprzątali, prali, zmywali naczynia… Siostry bardzo życzliwie nas przyjęły, a dla nas udział w ich obowiązkach był kolejnym doświadczeniem wprowadzania słów Ewangelii w życie: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!” (Mk 9,35)