Odpust w Seminarium Diecezjalnym

W dniu 13 listopada br. uczestniczyliśmy w Uroczystości odpustowej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi ku czci św. Stanisława Kostki, patrona tegoż Seminarium. Mszy św. o godzinie 16.30 przewodniczył i słowo Boże wygłosił J. E. ks. abp Marek Jędraszewski. W homilii, nawiązując do żywotu św. Stanisława, zwrócił uwagę na szczególną rolę Maryi w życiu każdego z nas. Uroczystości zakończyła agapa w seminaryjnym refektarzu.