Modlitewne rozpoczęcie semestru

         Rozpoczęliśmy nowy semestr. Jednak pierwszy jego dzień spędziliśmy nie w salach wykładowych, lecz w kaplicy. Dzień skupienia poprowadził dla naszej wspólnoty ks. Sławomir Ałaszewski z diecezji pelplińskiej. Ksiądz Sławomir jest duszpasterzem rodzin. W wygłoszonych do nas konferencjach mówił o potrzebie zwrócenia uwagi na własną formację ludzką. Mówił o emocjach, uczuciach, a także o temperamencie, który każdemu jest dany taki, a nie inny i który odkrywając, możemy wykorzystać na realizację własnej drogi powołania. Dzieląc się z nami własnymi spostrzeżeniami powiedział, iż sam jest osobą aktywną, co miało przełożenie na ogrom przykładów z duszpasterskiej posługi księdza. Przez nie konferencje były interesujące i ubogacające. Umocnieni czasem spędzonym w ciszy na modlitwie i refleksji rozpoczynamy nowy semestr. Jest on nie co krótszy, lecz pracy w nim jest równie wiele, co w semestrze poprzednim. Z Bożą pomocą pragniemy przygotować się do zadań, które On przed nami postawił.