Obrzęd kandydatury

Obrzęd kandydatury to oficjalne wyrażenie przez alumna gotowości do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. To także potwierdzenie ze strony Kościoła dojrzałości, którą przez formację kandydat uzyskał. W naszym Seminarium obrzęd ten miał miejsce w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego, podczas uroczystej Ofiary Mszy św., którą sprawował ojciec prowincjał Jan Maciejowski. Swe pragnienie służby Kościołowi wyraziło siedmiu naszych współbraci. Ojciec Jan podczas homilii prosił tych siedmiu braci, by czasu rocznego diakonatu nie traktowali jako czasu przejściowego do kapłaństwa, lecz by był dla nich okresem doświadczenia służby – by rozniecali w sobie entuzjazm służenia drugiemu człowiekowi na wzór Chrystusa. Święcenia diakonatu bracia otrzymają w dwóch różnych terminach. 19 marca w Krakowie święcenia przyjmie br. Rafał Antoszczuk z prowincji krakowskiej, natomiast bracia z prowincji warszawskiej i gdańskiej 31 maja w naszym łagiewnickim sanktuarium.