Lignum Vitae 20

Najnowszy numer naszego naukowego czasopisma jest już dostępny do pobrania!

Tegoroczny numer „Lignum Vitae” przenika Duch Święty, którego przejawy działania Autorzy dostrzegają w różnych dziedzinach co- dziennego życia. Stąd towarzyszy temu numerowi hasło: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”. Nie jest to bynajmniej prosta replika słów Jana Pawła II z 1979 r., lecz wołanie o przeniknięcie i odnowienie wszystkiego w Duchu Świętym – Panu i Ożywicielu.

Słowa, które padły w kontekście pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, stanowią bowiem wciąż aktualną modlitwę o Ducha Mądrości, który uzdolni współczesnego człowieka do zawierzenia Bożej mocy i pójścia za Chrystusem w wielorakich płaszczyznach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i narodowego.

DUCH FRANCISZKAŃSKI

Trzech wielkich mistrzów szkoły ducha franciszkańskiego znamionuje dział duchowości serafickiej: Franciszek z Asyżu, Bonawentura z Bagnoregio i Maksymilian z Niepokalanowa. Ci trzej zanurzeni w działaniu Ducha Świętego pozwalają także dziś odczytać znaczenie Trzeciej Osoby Boskiej jako konieczności, bez której chrześcijaństwo w jakimkolwiek przejawie okazuje się utopią.

WARTO PRZECZYTAĆ

W subiektywnym odczuciu pragniemy zwrócić uwagę Czytelników na artykuł „Uciekaj – fuga mundi”, który jest potrójnym głosem skierowanym do każdego człowieka na temat ucieczki od tego, co określamy szerokim pojęciem „świat” wraz z całą jego ułudą.

Drugą rzeczą, na którą chcemy zwrócić uwagę, jest powstały w zeszłym roku dział „Komunikaty”, w którym można znaleźć najważniejsze wypowiedzi i decyzje Stolicy Apostolskiej, a wśród nich ogłoszenie heroiczności cnót naszego współbrata o. Melchiora Fordona, o którym także opowiada w swoim tekście o. Wiesław Pyzio, przełożony naszej zakonnej prowincji.