Święto Prowincji Gdańskiej

Pod hasłem jubileuszu 600. rocznicy przybycia franciszkanów do Gdańska bracia z  Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego przeżywali swoje doroczne spotkanie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: biskup pomocniczy z diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej o. Błażej Kruszyłowicz, wikariusz zakonu o. Jan Maciejowski, były wikariusz zakonu o. Jerzy Norel, wikariusz prowincji o. Tomasz Ryłko, byli prowincjałowie o. Leon Rawalski i o. Adam Kalinowski, były prowincjał z Niemiec o. Bernhardin Seither OFMConv, a także ekonom generalny o. Nicola Rosa i poborca generalny o. Leszek Łuczkanin.

Z okazji okrągłego jubileuszu zaproszono także wyższych przełożonych z bratnich prowincji franciszkańskich, z których do Gdańska przyjechali wikariusz prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej o. Gwidon Hensel OFM, wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej z Krakowa o. Rufin Maryjka OFM oraz prowincjał Prowincji św. Franciszka z Asyżu z Poznania o. Bernard Marciniak OFM.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się modlitwą brewiarzową w ciągu dnia, po której o. Tomasz Ryłko zaprosił zebranych do wysłuchania wykładu o początkach franciszkanów w Gdańsku oraz historii kościoła Świętej Trójcy wygłoszonego przez o. Tomasza Janka, rektora kościoła i gwardiana gdańskiej wspólnoty.


Krótkie słowo o swojej historii związanej z kościołem Świętej Trójcy skierował także bp o. Błażej, który w prezencie od braci otrzymał kopię bulii Marcina V, na mocy której franciszkanie otrzymali zgodę na założenie klasztoru w Gdańsku.

O godz. w sobotę 12.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył o. Jan Maciejowski. W homilii nawiązał do obchodzonego jubileuszu przypominając, że Chrystus wyposażył swoich uczniów, by szli do narodów. Szli z darem pokoju. (…) Franciszkanie zostali zaproszeni tutaj, aby zagwarantować dalszy pokój. O. Wikariusz wskazał też źródło prawdziwego pokoju, którego nie otrzymamy od świata – Prawdziwy pokój, który daje Jezus, płynie z relacji z Jego Ojcem. 

W niedzielę w samo południe odprawiona została natomiast Msza św. jubileuszowa pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Homilię tego dnia wygłosił ks. abp Głódź. Na samym początku z uśmiechem wspomniał, że niewiele brakowało, a sam zostałby franciszkaninem. Nawiązując do Liturgii Słowa mówił o tym, że brakuje nam wiary, osobistego spotkania z Bogiem – chrześcijanie powinni modlić się o wiarę (…) co to znaczy wierzyć? – wierzyć to znaczy zaufać! W drugiej części homilii skupił się na historii, by na zakończenie wspomnieć o obchodzonym tego dnia XIX Dniu Papieskim – Dzisiejsza niedziela dedykowana papieskiemu wspomnieniu pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” przypomina nam, że powinniśmy iść z wiarą i wdzięcznością za to, że czerpiemy z tego wielkiego skarbca naszej wiary, z chrztu świętego, w ojczyźnie naszej, i obdarzamy tą wiarą ludy i narody z dala od Polski.

 

Za: franciszkanie.gdansk.pl