Lektorat i akolitat

W naszych szeregach przybyło 9 nowych lektorów i 3 akolitów. Bracia z kursów III i IV zostali wprowadzeni w nowe posługi w uroczystość św. Józefa – 19 marca. Dokonał tego o. Wiesław Pyzio – wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej.

W słowie Bożym, skierowanym podczas Mszy św. o godzinie 17.00, odniósł się on do postaci Opiekuna Pana Jezusa i Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. Powiedział, iż choć nie wypowiada on na kartach Pisma św. żadnego słowa, przez swoje czyny jest niezwykłym świadkiem Boga, a dla nas przewodnikiem wiary.

Wytrwałego kroczenia drogami bożymi na wzór św. Józefa o. Wiesław życzył nowym lektorom i akolitom przypominając jednocześnie, by siły do wypełniania tego zadania zawsze czerpali od Eucharystycznego Pana.