Dzień skupienia kursu I i II

Drugi wielkopostny dzień skupienia odbył się 16 marca w piątek. Konferencje wygłosili nasi ojcowie duchowni, lecz dla okrojonej liczby braci, tj. dla kursu I i II. Dotyczyły one jednego z naszych ślubów zakonnych, a mianowicie posłuszeństwa.

Pozostałe kursy odbywają swoje skupienie poza seminarium. I tak III i IV rocznik trzy dniowe przygotowanie (16.03 – 18.03) przed wprowadzeniem w posługi lektoratu i akolitatu (odbędzie się ono w uroczystość św. Józefa 19 marca) odbywa w miejscowości Rogowo k. Łodzi,  zaś kurs V, rekolekcje przed święceniami diakonatu (24 marca) w dniach od 15 do 20 marca, odbywa w Niepokalanowie Lasku.