Ex Universa Theologia

W pierwszym dniu lutego odbył się w naszym seminarium egzamin Ex Universa Theologia. Przystąpił do niego br. Maciej Pieczynia z VI kursu.

To jest egzamin ustny z całej wiedzy teologicznej zdobytej w czasie seminarium. Po dwóch latach studiów filozofii i czterech latach teologii wymagane jest podsumowanie tego czasu. Egzamin Ex Universa Theologia obejmuje sprawdzenie przed odpowiednimi komisjami z następujących dziedzin: Pismo Święte, Teologia Dogmatyczna, Teologia Fundamentalna i Teologia Moralna. Teraz już brat Maciej zakończył swój okres nauki w naszym Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Został mu jeszcze egzamin z Prawa Kanonicznego i obrona pracy magisterskiej.

Dziękujemy Bogu za dar życia i powołania naszego brata. Towarzyszmy mu teraz naszymi modlitwami, aby jego powołanie i misja były owocne w kościele, w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych i w świecie.