Dzień Życia Konsekrowanego

Od wielu lat 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, to w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Był on dla nas okazją do modlitewnego dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania do kroczenia drogą rad ewangelicznych. Lecz dzień ten to także wezwanie dla nas, „aby jeszcze raz potwierdzić swoje Tak jako odpowiedź na wyjątkowe powołanie”. W takich słowach zwrócił się do nas arcybiskup senior Władysław Ziółek. Przewodniczył on uroczystej Mszy św. w łódzkiej katedrze o godz. 12.30, podczas której nasze Seminarium brało udział w liturgicznej asyście. Arcybiskup senior sprawował Mszę św. w zastępstwie ordynariusza, abpa Marka Jędraszewskiego, który wraz z biskupami pomocniczymi przebywa w Rzymie na spotkaniu ad limana z papieżem Franciszkiem. W wygłoszonym słowie zwrócił uwagę, iż świat potrzebuje naszego świadectwa.

Osoby życia konsekrowane powinny stanąć wobec współczesnego świata jako żywe proroctwo zbawczej miłości Boga, jako żywi świadkowie radości i nadziei, a nadto jako budowniczowie przyszłości w perspektywie Królestwa Bożego.

W tym roku przeżywaliśmy XVIII Dzień Życia Konsekrowanego. Został ustanowiony przez bł. Jana Pawła II. W tym roku pap. Franciszek zapowiedział ogłoszenie Roku Życia Konsekrowanego na dzień 21 listopada.