Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan

Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Łódź znakomicie wpisuje się w to świętowanie i modlitwę, bowiem w tym mieście styka się bardzo wiele wyznań i kultur. Kościoły jakie znajdują się na terenie Łodzi i okolicach to Rzymskokatolicki, Prawosławny, Ewangelicko-Reformowany, Starokatolicki Mariawitów, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Metodystyczny, Polskokatolicki i Ewangelicko-Augsburski. Wszystkie te Kościoły są zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

W naszym mieście modlitwy i spotkania trwały od 12 do 22 stycznia. Wszystkie z wyżej wymienionych Kościołów gościły w swoich murach wiernych i „ciekawych”.  Tak jak w całej Polsce tak i w Łodzi  były zbierane ofiary, które mają być przeznaczone na Chrześcijan prześladowanych w Syrii.