Dzielenie Słowem

W naszym seminarium raz w tygodniu dzielimy się owocami rozmyślania nad fragmentem Ewangelii.

We wtorek po kolacji każdy kurs spotyka się we własnej sali wykładowej, gdzie przeprowadzane jest dzielenie Słowem. Polega ono na tym, że wcześniej rozmyślamy nad fragmentem Ewangelii przeznaczonej na kolejną niedzielę, a następnie spotykamy się, by w gronie swojego roku ubogacić się tym, czego doświadczyliśmy i co nas poruszyło podczas medytacji. Ta praktyka sprzyja lepszemu poznaniu się, a także pomaga otworzyć się na innych i podzielić się tym, co dobre.