Czy zakonnicy przyjmują kolędę?

Oczywiście, że tak!

Styczeń jest czasem, kiedy kapłani wyruszają w odwiedziny rodzin swojej parafii, by przynieść im Boże błogosławieństwo. Nie inaczej jest w przypadku zakonników. W naszej tradycji franciszkańskiej, w uroczystość Objawienia Pańskiego organizowana jest kolęda, podczas której błogosławimy nasze pokoje, w których mieszkamy, oraz pomieszczenia, z których na co dzień korzystamy. Chcemy, aby w każdym z tych miejsc nasza obecność i praca były na chwałę Boża, a żeby tak się stało potrzebujemy Bożej pomocy. Przy tej okazji zbieramy do kosza fanty, o które zmagamy się na wieczornej rekreacji grając w grę planszową zwaną AMBO (w niektórych miejscach mówi się na to BINGO).

Z obchodami tego dnia wiąże się jeszcze jedna tradycja – losowanie patronów na kolejny rok. Każdy z nas, każde duszpasterstwo, a także wspólne nasze pomieszczenia otrzymują świętego patrona, który odtąd przez rok (jak wierzymy) będzie szczególnym opiekunem. Otrzymujemy także sentencję, zaczerpniętą bądź z Pisma świętego, bądź od któregoś ze świętych. Ma ona nam przyświecać przez kolejny rok pracy i wzrastania.

Tak więc i nas również odwiedza kapłan „po kolędzie”.