„Pokój i Dobro” w Kaliszu i Radziejowie

Zaczął się Rok Pański 2013 i nasz zespół rozpoczyna koncertowanie.

Najbliższe wydarzenia to:

13 stycznia jesteśmy w Kaliszu, w naszej franciszkańskiej parafii św. Stanisława. Godziny Mszy świętych – na stronie parafii

http://kalisz.franciszkanie.pl/parafia.html

20 stycznia animujemy muzycznie Msze święte w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radziejowie, gdzie także pracują nasi bracia. Godziny Mszy świętych – na stronie parafii

http://radziejow.franciszkanie.pl/index.php/parafia/liturgia/

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszej obecności w tych miejscach i do wspólnej modlitwy śpiewem!