Narodził się nam Zbawiciel!

W dniu, w którym uobecnia się tajemnica narodzenia z Dziewicy Syna Bożego, Jezusa Chrystusa chcemy złożyć Wam życzenia! Niech ten, który poprzez Wcielenie przyszedł i stał się jednym z nas, napełnił swoją łaską, udzielił swej mocy oraz błogosławieństwa do radosnego przeżywania powołania, którym każdy z nas został obdarowany.

Z darem modlitwy
wspólnota seminaryjna