Świąteczny czas

Trwamy w oktawie Bożego Narodzenia. Jak już wspominaliśmy bracia przeżywali Święta w rożnych miejscach: w klasztorach naszych prowincji, w seminarium bądź w domu rodzinnym. Wśród nich 4 udało się aż  na Białoruś do naszego klasztoru w Iwieńcu.
Ten wyjazd związany był głównie z uroczystą Pasterką, którą w tym roku odprawiał tam Pasterz diecezji mińsko-mohylewskiej i Prymas Białorusi ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz. Tradycyjnie msza transmitowana była przez Program 1. Białoruskiej Telewizji Państwowej. Bracia wspomagali miejscowych ministrantów w asyście oraz w przedświątecznych przygotowaniach. Poza tym mieli okazje poznać naszą misję na Białorusi oraz tamtejsze zwyczaje świąteczne, bardzo jednak zbliżone do polskich. Pierwszego dnia Świąt udali się również z miejscową młodzieżą na kolędowanie (śpiewając zarówno po polsku jak i białorusku) po domach naszej iwienieckiej parafii, gdzie spotkali się z wielką gościnnością i życzliwością.

W tym samym czasie w Łodzi, głównie bracia z 1. kursu, przygotowywali się do Świąt sprzątając seminarium, strojąc kaplice, refektarz czy rekreację. Wigilię przeżyli razem ze wspólnotą sąsiedniego klasztoru, a podczas Mszy o Północy tworzyli asystę liturgiczną.
Dziś większość z nas wraca już do Łagiewnik, jutro bowiem przeżywać będziemy Dzień Skupienia.