3 Maja

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

W majowe święto Maryi przeżywaliśmy podwójną uroczystość. Razem z Maryją świętowali bracia na trzecim i czwartym kursie. Przyjęli odpowiednio posługi lektoratu i akolitatu, więc mogą pełniej służyć przy liturgii. . Bracia lektorzy czytając Słowo Boże, a akolici dodatkowo pomagając kapłanom sprawującym Eucharystię. Uroczystej mszy świętej przewodniczył o. Mirosław Bartos OFM Conv – wikariusz prowincji Matki Bożej Niepokalanej (i były rektor naszego seminarium). Przyjmowane posługi stanowią część formacji, przygotowują do przyjęcia święceń diakonatu i kapłaństwa. 

Czyż to nie wymowne? Dzień Maryi Królowej Polski i dzień przyjęcia nowej służby się nałożyły. Bracia lektorzy i akolici, pełnijcie swoją posługę dla większej chwały Bożej przez Niepokalaną, a my módlmy się, by wspomóc ich w tym zadaniu.