Majowy dzień skupienia

Mieliśmy łaskę zacząć maj, miesiąc maryjny, dniem skupienia.

Bracia z kursów III i IV przeżywali swój dzień skupienia na wyjeździe – w bratnim klasztorze przy ul. Kreciej w Łodzi. Były to specjalne rekolekcje przed obrzędem wprowadzenia ich w posługi akolitatu i lektoratu, co też odzwierciedliło się w tematyce rekolekcji.  Rekolekcjonistą był ks. dr Alfred Dyr SAC, który jest też wykładowcą liturgiki w naszym seminarium.

Bracia z pozostałych kursów (I, II, V) spędzili 1 maja na dniu skupienia na miejscu, w seminarium. Dzień poprowadził o. prof. Krzysztof Guzowski ze wspólnoty Słudzy Ducha Pocieszyciela, który prowadzi w naszym seminarium również wykład monograficzny. Tematem konferencji była wiara, a konkretniej: jak ją ożywić.

Dziękujemy obu ojcom za ich zaangażowanie, a przede wszystkim Bogu Ojcu – bo bez Jego łaski nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5) – i mamy nadzieję, że te rekolekcje wydadzą dobre i trwałe owoce.