List do K.

   Kościół w Filadelfii słyszy, że Bóg postawił przed tym Kościołem jako dar drzwi otwarte. Tych drzwi nikt nie może zamknąć, bo otworzył je Ten, który ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.

   Jeśli ten Kościół okaże się wierny Bogu i wytrwa w wierze do końca to osiągnie zwycięstwo i stanie się filarem w świątyni Boga.

„…niedługo przed przybyciem błogosławionego Franciszka [papież Innocenty III] widział we śnie kościół św. Jana na Lateranie, któremu groziła ruina i jednego mizernego i wzgardzonego zakonnika, podtrzymującego go swymi ramionami. Po obudzeniu zdumiony i wystraszony, całą swą mądrością i przenikliwością starał się zrozumieć znaczenie owego widzenia. Lecz po kilku dniach, gdy przyszedł do niego błogosławiony Franciszek i przedstawił mu swe plany, a także prosił o zatwierdzenie Reguły, którą napisał w prostych słowach, posługując się tylko słowami świętej Ewangelii, do doskonałości której całkowicie przywarł, papież patrząc na niego, tak żarliwego w służbie Bożej i zastanawiając się nad swoją wizją (…) zaczął mówić do siebie: „Zaprawdę, to on jest tym świętym zakonnikiem, który odbuduje i podtrzyma Kościół Boży”

   Na tym, który zwycięży zostanie wypisane imię Boga, imię miasta Boga oraz nowe imię należące do Syna Bożego. Znaczy to, że zwycięzca będzie Boga a Bóg będzie jego. Będzie to wieczna komunia, wieczna relacja. Dla tych, których za wiarę w Syna Bożego znienawidzi świat jest obiecana wieczna komunia z Bogiem i życie wieczne w Jego miłości.

21