List do K

Rok 1950. Papież Pius XII ogłasza dogmat wiary o Wniebowzięciu Maryi Panny.

„…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej.” 

Maryja jest doskonałym obrazem zwycięzcy opisanego w liście do Kościoła w Laodycei. W tym liście Chrystus obiecuje, że ten kto zwycięży zasiądzie z Nim  na Jego tronie jak i On zwyciężył i zasiadł z Jego Ojcem na tronie. 

Kto zwycięża świat jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? A kto uwierzył jeśli nie właśnie Dziewica Maryja z Nazaretu, gdy wypowiedziała swoje ,,Fiat!” – niech mi się stanie według Twego słowa!? Ona uwierzyła Słowu, przyjęła Słowo w Nim zwyciężyła. 

 ,,Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, 
a on ze Mną. 
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, 
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. 
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.”