129. numer Naszego Życia

Najnowszy numer Naszego Życia nosi tytuł: „Bóg dał nam świat”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego tematyką!

Poprzedni numer „Naszego Życia” poświęcony był milczeniu. Człowiek milczący ma jedną ważną cechę: potrafi słuchać. Świat nieustannie mówi nam o Bogu. Wsłuchajmy się więc w piękny śpiew ptaków, poczujmy orzeźwiający powiew wiatru, zobaczmy wspaniałe krajobrazy, których przecież nie brakuje, i zastanówmy się: skoro tak wygląda świat, to jak wielki i wspaniały musi być jego Stwórca?
 
Bóg dał nam świat, abyśmy byli jego troskliwymi opiekunami, a nie bezdusznymi despotami. Problem zatruwania środowiska trafnie określił o. Tomasz Szymczak w swoim felietonie (s. 16) – śmieci, którymi człowiek faszeruje przyrodę, potem sam wdycha, zjada lub wypija.
 
Życzę Wam, Drodzy Czytelnicy, aby najnowszy egzemplarz naszego pisma był inspiracją do poszukiwania Boga w świecie, do kontemplowania Go w cudownych dziełach przyrody, a także by skłaniał do refleksji nad naszym stosunkiem do świata: czy dobrze sprawujemy powierzoną nam władzę nad światem, czy raczej wykorzystujemy ją do złych celów.
 
br. Paweł Maria Ratyński, redaktor naczelny.

Nie otrzymujesz jeszcze naszego czasopisma? Zaprenumeruj już teraz!