Święcenia w Elblągu

Pod koniec oktawy Wielkiej Nocy, w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, nasza wspólnota przeżywała jedną z najważniejszych uroczystości.

Czterech naszych braci z Prowincji Gdańskiej otrzymało przez nałożenie rąk ks. bpa Jacka Jezierskiego (ordynariusza diecezji elbląskiej) sakrament święceń. Diakonem został brat Adrian Zalewski, natomiast diakoni: Łukasz Waszkielis, Damian Pietrowski i Kamil Piotrowski.

W homilii ks. bp Jacek mówił m.in. o zadaniach kapłanów i wymaganiach, jakie stawiane są kandydatom do święceń. Zwracał przy tym uwagę na potrzebę opieraniu się w swoim życiu na łasce Bożej. Liturgia została wzbogacona przez śpiew scholi seminaryjnej.

Następnego dnia w Niedziele Bożego Miłosierdzia neoprezbiterzy odprawili samodzielnie swoją pierwszą mszę, tzw. prymicje w swoich rodzinnych parafiach. Ojciec Łukasz w Kętrzynie, Ojciec Damian w naszym kościele w Elblągu oraz Ojciec Kamil także we franciszkańskim kościele w Kwidzynie. Niektórzy spośród nas mieli okazję brać w nich udział oraz w przyjęciu, które organizowane jest z tej okazji.

Prosimy o modlitwę za nowo wyświęconych, aby wiernie wypełniali zadaniach, do których ich Pan Bóg powołał.

Przed nami jeszcze święcenia braci z Prowincji Warszawskiej, które odbędą się już 11 maja w naszych łódzkich Łagiewnikach.