Zjazd skautów – Iwieniec 2015

O. dk. Paweł Romańczuk spędził kilka dni na obozie wśród harcerzy. Właściwie to wśród skautów. Najlepiej przeczytać notatkę przysłaną przez niego. Pozdrowienia dla wszystkich.

Pax.

Od 7 do 12 lipca w Iwieńcu na Białorusi odbył się zjazd zuchów – kandydatów do Federacji Skautów Europy: grupy „Wilki” i „Biedronki” (skauting). To spotkanie obejmowało dzieci od 7 lat do 12. Jego  celem było przygotować młode osoby do wstąpienia w szeregi Zawiszaków. Program zawierał rozmaite integracyjne zabawy, spotkania modlitwne, codzienną Mszę świętą, programy szkoleniowe. W spotkaniu wziąło udział 67 uczestników, nie tylko z Iwieńca, gdyż w spotkaniu wziąła udział grupa z Grodna licząca 17 osób. Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą świętą, na którą przybili rodzice uczestników. To spotkanie było ubogacające tak dla rozwoju ludzkiego jak i duchowego jego uczestników.