Uroczystość Wszystkich Świętych

Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Tradycyjnie kojarzy się nam z nawiedzaniem grobów bliskich i ich wspominaniem. Czy jednak taki powinien być charakter tego dnia?

Wydźwięk tego święta jest dużo bardziej pozytywny. Wspominamy przecież tych, którzy osiągnęli już cel, do którego my dążymy – życie wieczne. Dzień ten powinien być więc bardziej okazją do ożywienia wiary w świętych obcowanie oraz modlitwy do naszych świętych Patronów o to, abyśmy razem z nimi spotkać się w niebie.

My natomiast poza świętowaniem tej uroczystości, m.in. poprzez udział w mszy na cmentarzu, zbieraliśmy na łagiewnickim cmentarzu wypominki, a wieczorem mieliśmy możliwość nawiedzenia łódzkich cmentarzy.