Warsztaty misyjne

Dziś w krakowskim seminarium Reformatów zakończyły się warsztaty misyjne, w których brało udział 2 naszych braci. Trwające od poniedziałku (29.08) spotkanie odbywa się co roku i organizuje je Sekretarz ds. Misji  jednej z dziesięciu polskich prowincji franciszkanów (ze wszystkich gałęzi). Na spotkaniach pojawili się misjonarze z różnych zakątków świata: Boliwii, Peru, Ekwadoru, Argentyny, Burkina Faso, Malawi, Konga, Maroka, a także z Ziemi Świętej i Kazachstanu.

W tym roku tematem przewodnim były relacje misjonarzy z muzułmanami w różnych rejonach świata, w których oni tę posługę misyjną pełnią. Okazuje się, że stosunek wyznawców islamu do chrześcijan jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników. W większości są oni nastawieni neutralnie, a niekiedy przyjaźnie. Zdarzają się jednak także przypadki wrogości albo np. zakazu publicznego sprawowania kultu czy prowadzenia ewangelizacji, szczególnie w państwach zdominowanych przez islam, a w Afryce na północy oraz w okolicach płw. Arabskiego.  Oprócz tego misjonarze podzielili się również swoim ogólnym świadectwem z codziennego życia na misji i doświadczeniami, które ich spotkały.
Ostatniego dnia warsztatów bracia odwiedzili franciszkańskie klasztory w Krakowie oraz Sanktuarium w Łagiewnikach i Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Nasze polskie prowincje poza Europą prowadzą misje w: Kenii, Burkina Faso, Tanzanii i Ekwadorze.