Uroczystość Odpustowa w Seminarium Archidiecezialnym

Wczoraj 13 listopada byliśmy zaproszeni do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji łódzkiej na uroczystość odpustową ku czci św. Stanisława Kostki, patrona Seminarium. 

Mszy Św. rozpoczęła się o godzinie 16.30. Przewodniczył jej  J. E. ks. abp Marek Jędraszewski, który wygłosił również  słowo Boże .  Uroczystości zakończyła agapa w seminaryjnym refektarzu.

Zakończenie agapy nie dotyczyło wszystkich;  niektórzy z naszych braci po kolacji reprezentowali nas i nasze Seminarium w rozgrywkach piłki nożnej na  hali seminaryjnej. Niestety, może za rok pójdzie nam nieco lepiej, gdyż przegraliśmy 13-11. Nie jest to przecież aż taka wielka strata, więc głowa do góry.

POKÓJ I DOBRO!